^ up
art&met - meteory i sztuka


Stony - Iron

Meteoryty żelazno kamienne są mieszaniną stopu żelazo-niklu z troilitem oraz pokruszonych krzemianów - oliwinów, ortopiroksenu, plagioklazu. Ich budowa składa się przeważnie z około 50% żelazo niklu i 50% materiału krzemianowego. Choć często można napotkać inne proporcje tej mieszaniny.

Meteoryty żelazno kamienne są niezwykle rzadkie, stanowią jedynie ~ 1 ,5% wszystkich spadających meteorytów. Wyróżniamy wśród nich dwie duże podgrupy: Pallasyty i Mezosyderyty.

Pallasyty składają się z kryształów oliwinu zatopionych w żelazie-niklu. Uważa się, że powstają na granicy rdzenia-płaszcza dużej asteroida.

Nazwa Pallasyty wywodzi się od niemieckiego przyrodnika Petera Simona Pallasa. Pod koniec XVIII wieku, został on zaproszony przez rosyjską cesarzową Katarzynę Wielką, do odkrywania rozległych zakątków Syberii. W 1772 r. podczas jednej z wypraw, badał dużą bryłę żelaza, która wcześniej została znaleziona w górach w pobliżu Krasnojarska. Ten niezwykły okaz zawierał w sobie duże kryształy oliwinu zatopionych w żelazie-niklu. Pallas dokładnie opisał niezwykłe znalezisko w jednym ze swoich raportów, nie wiedząc jeszcze wtedy, z czym miał do czynienia. Kilkadziesiąt lat później jego odkrycie „ujrzało światło dzienne” i stało się oczywiste, że Pallas odkrył nowy typ meteorytów. W następstwie tego odkrycia, wszystkie podobne meteoryty żelazno kamienne zostały nazwane na cześć odkrywcy Pallasytami.

 

Mezosyderyty ich nazwa wywodzi się od greckich słów mesos w "środku" lub "pół" i sideros "żelazo", czyli "pół żelaza". Przeważnie składają się z równych części żelazo-niklu i krzemianów. Krzemiany w mezosyderytach sa zbliżone składem do eukrytów, diogenitów, howardytów z grupy HED.

 

Więcej o klasyfikacji meteorytów znajdziesz tutaj: http://www.ptmet.org.pl/kat-3-kla.htm

 

 

 


Photo gallery:

  • Stony - Iron


CONTACT

email address:

artmet.collection@gmail.com

 

 

 kontakt

INTERNATIONAL METEORITE COLLECTORS ASSOCIATION

Authenticity GUARANTEED * Click the image