^ up
art&met - meteory i sztuka


Iron

Meteoryty żelazne stanowią około 6% wszystkich spadających meteorytów. Charakteryzują się obecnością dwóch metali ze stopów niklowo-żelaznych, jest to kamacyt i tenit. W zależności od procentowej zawartości niklu do żelaza, dzielimy je na: heksaedryty, oktaedryty i ataksyty.

Oktaedryty, to najczęstszy rodzaj meteorytów żelaznych, wykazują wyjątkową cechą strukturalną. Uwidoczniają się podczas wytrawienia niskoprocentowym kwasem azotowym, wyszlifowanej i wypolerowanej powierzchni przekroju. Ten wzór nazywamy figurami Widmanstättena od ich odkrywcy Alois von Widmanstätten. Im więcej w meteorycie niklu tym te figury – paski są węższe. Dlatego też oktaedryty dzieli się na drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste w zależności od grubości tych wzorów.

Heksaedryty składają się głównie z kamacytu. Po wytrawieniu ich powierzchni uwidaczniają się cienkie, równoległe linie zwane liniami Neumana nazwa pochodzi od ich odkrywcy Franza Ernesta Neumanna.

Niektóre meteoryty żelazne nie wykazują wyraźnych struktur wewnętrznych na trawienie, są to Ataksyty, od greckiego słowa „bez struktury”, składają się głównie z tenitu. W większości meteorytów żelaznych napotkać można zaokrąglone nodule troilitu (siarczek żelaza) lub grafitu w częstym otoczeniu schreibersytu (fosforek żelaza) oraz cohenitu (węglik żelaza, niklu i kobaltu)


Photo gallery:

  • Morasko IAB-MG
    Morasko IAB-MG
  • Tartak III AB
    Tartak III AB


CONTACT

email address:

artmet.collection@gmail.com

 

 

 kontakt

INTERNATIONAL METEORITE COLLECTORS ASSOCIATION

Authenticity GUARANTEED * Click the image