^ up
art&met - meteory i sztuka


Chondrites

Chondryty zwyczajne, jest to najczęściej występująca grupa meteorytów kamiennych, stanowi około 85% wszystkich spadających meteorytów. Odnośnie składu mineralogicznego, zwykłe chondryty składają się głównie z oliwinu, orthopiroxenu i kilku procent mniej lub więcej utlenionego żelazo-niklu. Z uwagi na różnorodność zawartości metalu i różnice w kompozycie mineralogicznym, zwykłe chondryty zostały podzielone na trzy odrębne grupy, które oznaczamy jako H, L oraz chondryty LL.
Meteoryty kamienne - chondryty, których nazwa pochodzi od greckiego słowa chondros oznaczającego ziarno. To małe kuleczki, które rozsiane tkwią w całej masie meteorytu. Zawierają one oprócz minerałów krzemianowych cząstki żelaza niklonośnego. Ale tym, co najbardziej wyróżnia chondryty, to tzw. chondry, czyli wspomniane kuliste ziarna krzemianowe o rozmiarach od ułamka do kilku milimetrów. Powstały one prawdopodobnie w wyniku stopienia pyłu pierwotnej mgławicy, z której wyłonił się Układ Słoneczny. Składają się one z krzemianów żelaza i magnezu. Inne chondryty składają się głównie z minerału, zwanego enstatytem: krzemianu magnezu. Natomiast w przypadku rzadko spotykanych chondrytów węglistych, stwierdzono, iż ich skład chemiczny podobny jest do atmosfery Słońca. Jak dotąd uważa się, że są to kawałki materii, z której tworzyło się słońce i wszystkie planety. Chondryty uważane są za najbardziej prymitywne i jedne z najstarszych skał w układzie słonecznym. 

Więcej o klasyfikacji meteorytów znajdziesz tutaj: http://www.ptmet.org.pl/kat-3-kla.htm

 

 


Photo gallery:

  • Chondrites
  • Chondrites


CONTACT

email address:

artmet.collection@gmail.com

 

 

 kontakt

INTERNATIONAL METEORITE COLLECTORS ASSOCIATION

Authenticity GUARANTEED * Click the image